0

Solución al error «System.Data.OracleClient requires Oracle client software versión 8.1.7 or greater»

Síntomas: No arquivo trace.log do sitio web (ASDK, USDK, ASS…) se gera o seguinte erro: «System.Data.OracleClient requires Oracle client software versão 8.1.7 or greater.» Síntomas: En [...]